Potrebujete nasvet? 041 213 378 Pon.–Pet.: 08.00–13.00
0
Košarica
Prva stran Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

I. Uvodne določbe

1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »splošni pogoji«) podjetja K+L NET (v nadaljevanju "prodajalec"), s.r.o. so urejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) in Obligacijskim zakonikom.

2. Podatki o podjetju:
Matična številka: 27886867, Davčna številka: CZ27886867
Naslov sedeža: Václavkova 364/22, 160 00 Praga 6, Češka republika
Podjetje je vpisano v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek C, vložek 124253, za prodajo blaga prek spletne trgovine na spletnem naslovu www.agatinsvet.si.

3. Kontaktni podatki:
e-naslovi: 
info@agatinsvet.si
vprasanja@agatinsvet.si
narocila@agatinsvet.si 
reklamacije@agatinsvet.si
Telefon: 041 213 378

4. Ti splošni pogoji urejajo medsebojne pravice in obveznosti prodajalca in fizične osebe, ki sklene kupoprodajno pogodbo zunaj svoje poslovne dejavnosti kot potrošnik ali v okviru svoje poslovne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: "kupec") prek spletnega vmesnika, ki se nahaja na spletni strani, dostopni na naslovu www.agatinsvet.si (v nadaljevanju: "spletna trgovina").

5. Določbe splošnih pogojev so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Morebitna odstopanja od določb v kupoprodajni pogodbi prevladajo nad določbami teh splošnih pogojev.

6. Ti pogoji in kupoprodajna pogodba so sklenjeni v slovenskem jeziku.
 

II. Informacije o blagu in cenah

1. Informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga in njegovimi glavnimi značilnostmi, so navedene za vsako posamezno blago v katalogu spletne trgovine. Cene blaga vključujejo davek na dodano vrednost, vse povezane stroške in stroške vračila blaga, če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti z običajnimi poštnimi sredstvi. Cene blaga ostanejo veljavne za obdobje, ko so prikazane v spletni trgovini. Ta določba ne preprečuje pogajanj o kupoprodajni pogodbi pod individualno dogovorjenimi pogoji.

2. Vse predstavitve blaga v katalogu spletne trgovine so zgolj informativne narave in prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe v zvezi s tem blagom.  

3. Informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga, so objavljene v spletni trgovini. Podatki o stroških pakiranja in dostave blaga v spletni trgovini veljajo le v primerih, ko se blago dostavlja na ozemlju Republike Slovenije.

4. Morebitnih popustov na nakupno ceno blaga ni mogoče kombinirati med seboj, razen če se prodajalec in kupec ne dogovorita drugače.
 

III. Naročilo in sklenitev kupoprodajne pogodbe

1. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), nosi kupec. Ti stroški se ne razlikujejo od osnovne stopnje.

2. Kupec naroči blago na naslednje načine:
● prek svojega uporabniškega računa, če se je predhodno registriral v spletni trgovini,
● z izpolnitvijo obrazca za naročilo brez registracije.  

3. Pri oddaji naročila kupec izbere blago, število kosov, način plačila in dostave.

4. Kupec lahko pred pošiljanjem naročila preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb »Dokončaj naročilo« Prodajalec šteje, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Veljavnost naročila je pogojena z izpolnitvijo vseh obveznih podatkov v obrazcu naročila in potrditvijo kupca, da je prebral te pogoje.

5. Prodajalec bo kupcu takoj po prejemu naročila poslal potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob oddaji naročila. Ta potrditev se šteje za sklenitev pogodbe. Potrditvi so priloženi veljavni prodajalčevi pogoji poslovanja. Kupoprodajna pogodba je sklenjena s potrditvijo naročila s strani prodajalca na kupčev elektronski naslov.

6. Če katere koli zahteve, navedene v naročilu, ni mogoče izpolniti, prodajalec kupcu na njegov e-poštni naslov pošlje spremenjeno ponudbo. Spremenjena ponudba se šteje za nov predlog kupoprodajne pogodbe, kupoprodajna pogodba pa je v tem primeru sklenjena s kupčevo potrditvijo sprejetja te ponudbe, ki jo kupec pošlje prodajalcu na njegov elektronski naslov, naveden v teh pogojih.

7. Vsa naročila, ki jih sprejme prodajalec, so zavezujoča. Kupec lahko prekliče naročilo, dokler ne prejme obvestila, da je prodajalec sprejel naročilo. Kupec lahko prekliče naročilo tako, da pokliče prodajalčevo telefonsko številko ali elektronsko pošto, ki je navedena v teh pogojih.

8. V primeru očitne tehnične napake prodajalca pri navajanju cene blaga v spletni trgovini ali med postopkom naročanja prodajalec ni dolžan kupcu dobaviti blaga po takšni očitno napačni ceni. Prodajalec bo kupca o napaki obvestil brez nepotrebnega odlašanja in mu na njegov elektronski naslov poslal spremenjeno ponudbo. Spremenjena ponudba se šteje za nov predlog kupoprodajne pogodbe, kupoprodajna pogodba pa se v tem primeru sklene s potrditvijo prejema s strani kupca na prodajalčev elektronski naslov.
 

IV. Uporabniški račun (račun stranke)

1. Ob registraciji kupca v spletni trgovini lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega računa. Kupec lahko s svojega uporabniškega računa naroči blago. Kupec lahko blago naroči tudi brez registracije.  

2. Ob registraciji uporabniškega računa in naročanju blaga mora kupec pravilno in resnično navesti vse podatke. Kupec je dolžan posodobiti podatke, navedene v uporabniškem računu, kadar koli se ti spremenijo. Prodajalec šteje, da so podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, pravilni.

3. Dostop do računa stranke je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohranjati zaupnost podatkov, ki jih potrebuje za dostop do svojega uporabniškega računa. Prodajalec ni odgovoren za kakršno koli zlorabo računa stranke s strani tretjih oseb.

4. Kupec tretjim osebam ne sme dovoliti uporabe svojega uporabniškega računa.

5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec dlje časa ne uporablja svojega uporabniškega računa ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s temi splošnimi pogoji).

6. Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo neprekinjeno na voljo, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja prodajalčeve strojne in programske opreme ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.
 

V. Plačilni pogoji in dostava blaga

1. Kupec lahko ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, plača na naslednje načine:
● z bančnim nakazilom na prodajalčev bančni račun:
IBAN: SK2483300000002802106949
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Fio banka SK, a.s.
● brezgotovinsko s plačilno kartico ali z nakazilom na prodajalčev račun prek plačilnega prehoda GoPay
● brezgotovinsko s plačilno kartico ali z nakazilom na prodajalčev račun prek plačilnega prehoda Google Pay ali Apple Pay
● brezgotovinsko prek plačilne platforme PayPal,
● s plačilom po povzetju.

2. Kupec je dolžan prodajalcu skupaj z nakupno ceno plačati tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga, v dogovorjenem znesku. Če ni izrecno navedeno drugače, nakupna cena vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.

3. V primeru plačila prek plačilnega prehoda GoPay mora kupec upoštevati navodila ustreznega ponudnika elektronskih plačil.

4. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko je zadevni znesek nakazan na prodajalčev bančni račun.

5. Prodajalec od kupca ne zahteva predplačila ali podobnega plačila. Plačilo kupnine pred odpremo blaga ni polog.

6. Prodajalec je dolžan kupcu izdati potrdilo o nakupu (račun) v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov. Hkrati mora prejeto plačilo prijaviti na davčni blagajni v primeru tehnične okvare pa najpozneje v 48 urah.

7. Blago je kupcu dostavljeno:
● na naslov, ki ga je kupec navedel v naročilu.
● na prevzemno mesto, ki ga določi kupec.

8. Izbira načina dostave se opravi med naročanjem blaga.

9. Stroški dostave blaga glede na način pošiljanja in prevzema blaga so navedeni v kupčevem naročilu in v potrditvi naročila s strani prodajalca. Če je način dostave dogovorjen na posebno zahtevo kupca, nosi tveganje in vse dodatne stroške, povezane s tem načinom dostave, kupec.

10. Če je prodajalec po kupoprodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dostavi. Če je zaradi razlogov na strani kupca treba blago vročiti večkrat ali na drugačen način, kot je določeno v naročilu, kupec plača stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z drugačnim načinom dostave.

11. Kupec je dolžan ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak o tem takoj obvestiti prevoznika (voznika prevoznega podjetja, upravljavca razdelilnega mesta itd.). V primeru kakršne koli poškodbe embalaže (ki kaže na nepooblaščen vstop v pošiljko) ali poškodbe embalaže (deformirana, zmečkana, poškodovani vogali itd.) kupcu ni treba prevzeti pošiljke od prevoznika. V tem primeru mora prevozniku sporočiti ta razlog. Če kupec sprejme pošiljko, je za kasnejšo reklamacijo pošiljke kot take ali za zahtevo po zamenjavi poškodovanega blaga v njej nujno, da kupec pred odprtjem pošiljke fotografira poškodovane ali odprte dele pošiljke in jih v 24 urah po prevzemu pošiljke pošlje na e-naslov reklamacije@agatinsvet.si. Brez pravočasne predložitve fotografske dokumentacije reklamacije za poškodovano blago ali manjkajoče blago v pošiljki pozneje ni mogoče sprejeti. Kupec mora ob prevzemu pošiljke preveriti vsebino pošiljke glede na dobavnico ali račun. O vseh neskladjih (manjkajoče blago, zamenjava itd.) je treba v 24 urah po prejemu pošiljke sporočiti  na naslov reklamacije@agatinsvet.si. Pozno sporočene pritožbe glede vsebine ali sestave pošiljke ne bodo sprejete.

12. Prodajalec kupcu izda davčni dokument – račun. Davčni dokument se pošlje na kupčev elektronski naslov.

13. S plačilom celotne kupnine za blago pridobi kupec lastninsko pravico na blagu, vključno s stroški dostave, vendar ne pred prevzemom blaga.

14. Odgovornost za naključno uničenje, poškodbo ali izgubo blaga preide na kupca v trenutku prejema blaga ali v trenutku, ko je bil kupec dolžan sprejeti blago, vendar tega ni storil v nasprotju s kupoprodajno pogodbo.
 

VI. Odstop od kupoprodajne pogodbe

1. Kupec, ki je sklenil kupoprodajno pogodbo zunaj svoje poslovne dejavnosti kot potrošnik, ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe.

2. Rok za odstop od pogodbe je 14 dni 
 • od datuma prevzema blaga,
 • od datuma prevzema zadnje dobave blaga, če je predmet pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov,
 • od datuma prevzema prve dobave blaga, če je predmet pogodbe redno ponavljajoča se dobava blaga.
3. Kupec med drugim ne more odstopiti od kupoprodajne pogodbe v teh primerih:
 • pri opravljanju storitev, če so bile opravljene z njegovim predhodnim izrecnim soglasjem pred iztekom odstopnega roka in je prodajalec pred sklenitvijo pogodbe obvestil kupca, da v takem primeru nima pravice odstopiti od pogodbe,
 • pri nakupu blaga ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, ki niso odvisna od volje prodajalca in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku,
 • pri nakupu blaga v zaprti embalaži, ki ga je kupec odstranil iz embalaže in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti,
 • pri nakupu avdio ali vizualnega posnetka ali računalniškega programa, če je bila originalna embalaža poškodovana,
 • pri nakupu časopisov, periodičnih publikacij ali revij,
 • pri nakupu digitalne vsebine, razen če je bila ta dobavljena na materialnem nosilcu podatkov in je bila dobavljena s predhodnim izrecnim soglasjem kupca pred iztekom odstopnega roka ter je prodajalec pred sklenitvijo pogodbe obvestil kupca, da v takem primeru nima pravice do odstopa,
 • v drugih primerih navedenih v Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2).
4. Da bi se upošteval rok za odstop od pogodbe, mora kupec poslati izjavo o odstopu od pogodbe v odstopnem roku.

5. Kupec, ki je odstopil od kupoprodajne pogodbe, mora blago vrniti prodajalcu v 14 dneh po odstopu od pogodbe. Kupec nosi s tem povezane stroške z vrnitvijo blaga prodajalcu, tudi če blaga po običajni pošti ni mogoče vrniti.

6. Če kupec odstopi od pogodbe, mora prodajalec kupcu takoj, najpozneje pa v 14 dneh po odstopu od pogodbe, povrniti vsa denarna sredstva, vključno s stroški dostave, ki jih je prejel od kupca na enak način. Prodajalec lahko kupcu vrne prejeta sredstva na drug način le, če se kupec s tem strinja in če ne nastanejo dodatni stroški.

7. Če je kupec izbral način dostave, ki ni najcenejši način dostave, ki ga je ponudil prodajalec, bo prodajalec kupcu povrnil stroške dostave blaga v višini, ki ustreza najcenejšemu ponujenemu načinu dostave.

8. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden kupec izroči blago prodajalcu ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.

9. Kupec mora prodajalcu vrniti blago nepoškodovano, neobrabljeno in neumazano ter, če je mogoče, v originalni embalaži. Prodajalec je upravičen do enostranskega pobota odškodninskega zahtevka, ki je nastal v zvezi z blagom, z zahtevo kupca za vračilo kupnine.

10. Prodajalec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe zaradi razprodaje zalog, nerazpoložljivosti blaga ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga prenehal s proizvodnjo ali uvozom blaga. Prodajalec bo kupca o tem nemudoma obvestil prek elektronskega naslova, navedenega v naročilu, in mu vrnil vsa denarna sredstva, vključno s stroški dostave, ki jih je od kupca prejel na podlagi pogodbe, in to v 14 dneh od obvestila o odstopu od kupoprodajne pogodbe na enak način oziroma na način, ki ga je določil kupec.
 

VII. Menjava, vračilo in reklamacija

1. V primeru, da kupec želi izdelek zamenjati, ga vrniti ali vložiti reklamacijo, svetujemo, da se obrne na nas preko e-pošte na naslednjih naslovih: info@agatinsvet.si ali reklamacije@agatinsvet.si.

2. Naslov za vračilo blaga:
Skladišče ILIRIJA - Packeta Adriatic d.o.o
ID 95944141
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana

3. Podrobnejše informacije o postopkih menjave, vračila in reklamacije lahko najdete na naši spletni strani https://www.agatinsvet.si/menjava-vracilo-in-reklamacija-blaga/.
 

VIII. Pravice, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe

1. Prodajalec zagotavlja kupcu, da je blago ob prevzemu brez napak. Zlasti prodajalec kupcu zagotavlja, da za blago v času prevzema velja naslednje:
 • Blago ima lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili. Če pa dogovora ni, mora blago imeti lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec, ali jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga, in na podlagi oglaševanja, ki sta ga izvedla prodajalec ali kupec. 
 • Blago ustreza namenu, ki ga za uporabo blaga navaja prodajalec ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja.
 • Blago po kakovosti ali izdelavi ustreza dogovorjenemu vzorcu ali izvirniku, če je bila kakovost ali izdelava določena glede na dogovorjeni vzorec ali izvirnik.
 • Blago je v ustrezni količini, meri ali teži.
 • Blago izpolnjuje zahteve zakonodaje.
2. Obveznosti, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe, ima prodajalec vsaj v takšnem obsegu, v kakršnem veljajo proizvajalčeve obveznosti, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe. Kupec je upravičen uveljavljati pravico zaradi napake, ki se pojavi na potrošnem blagu v štiriindvajsetih mesecih od prevzema.

3. Če je na prodajnem blagu, na njegovi embalaži, v navodilih, priloženem k blagu ali v reklami v skladu z drugimi zakonskimi določbami navedeno obdobje, v katerem se blago lahko uporablja, se uporabijo določbe o jamstvu za kakovost. Z jamstvom za kakovost se prodajalec zaveže, da bo blago v določenem obdobju primerno za običajen namen ali da bo ohranilo svoje običajne lastnosti. Če je kupec prodajalcu upravičeno očital napako na blagu, rok za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz nepopolne izpolnitve, pa tudi garancijski rok ne tečeta za obdobje, ko kupec blaga z napako ne more uporabljati. 

4. Določbe iz prejšnjega odstavka splošnih pogojev o poslovanju se pri blagu, prodanem po nižji ceni, ne uporabljajo za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo blaga zaradi njegove običajne uporabe, pri rabljenem blagu za napako, ki je skladna z mero uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago ob kupčevem prevzemu, ali če to izhaja iz narave blaga. Kupec ni upravičen do pravice, ki izhaja iz nepopolne izpolnitve, če je pred prevzemom blaga vedel, da ima blago napako, ali če je kupec povzročil napako sam.

5. V primeru napake lahko kupec pri prodajalcu vloži reklamacijo in zahteva
 • zamenjavo za novo blago,
 • popravilo blaga,
 • vrnitev dela kupnine v sorazmerju z napako,  
 • odstop od pogodbe.
6. Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe,  
 • če ima blago stvarno napako,  
 • če zaradi ponovnega pojava napake ali napak po popravilu blaga ne more pravilno uporabljati,
 • v primeru več napak na blagu.
7. Bistvena kršitev pogodbe je kršitev pogodbe, za katero je stranka, ki krši pogodbo, že ob sklenitvi pogodbe vedela ali je morala vedeti, da druga stranka ne bi sklenila pogodbe, če bi predvidela kršitev.

8. V primeru napake, ki pomeni nebistveno kršitev pogodbe (ne glede na to, ali je napako mogoče odpraviti ali ne), je kupec upravičen do odprave napake ali do razumnega popusta na kupnino.  

9. Če se odstranljiva napaka po popravilu pojavi večkrat (običajno tretja reklamacija za isto napako ali četrta za različne napake) ali ima blago večje število napak (običajno vsaj tri napake hkrati), ima kupec pravico zahtevati popust na kupnino, zamenjavo blaga ali odstop od pogodbe.

10. Pri uveljavljanju reklamacije mora kupec prodajalcu povedati, katero pravico je izbral. Sprememba izbire brez soglasja prodajalca je mogoča le, če je kupec zahteval popravilo napake, ki se je izkazala za nepopravljivo. Če kupec pravočasno ne izbere svoje pravice iz bistvene kršitve pogodbe, ima enake pravice kot v primeru nebistvene kršitve pogodbe.

11. Če popravilo ali zamenjava blaga ni mogoča, lahko kupec ob odstopu od pogodbe zahteva vračilo celotne kupnine.

12. Če prodajalec dokaže, da je kupec vedel za napako blaga pred prevzemom ali jo je povzročil sam, prodajalec ni dolžan izpolniti kupčevega zahtevka.

13. Kupec ne more reklamirati blaga s popustom iz razloga, zaradi katerega je bilo blago znižano.

14. Prodajalec je dolžan sprejeti reklamacijo v kateri koli poslovalnici, kjer je mogoče sprejeti reklamacijo, ali celo na sedežu ali poslovnem mestu. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je kupec uveljavil pravico, kakšna je vsebina reklamacije in kakšen način reševanja reklamacije kupec zahteva, ter potrdilo o datumu in načinu reševanja reklamacije, vključno s potrditvijo popravila in trajanja popravila, ali pisno utemeljitev zavrnitve reklamacije.

15. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen. Ta rok ne vključuje časa, ki je glede na vrsto izdelka ali storitve potreben za strokovno oceno napake. Reklamacijo, vključno z odpravo napake, je treba rešiti nemudoma, najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije, razen če se prodajalec in kupec ne dogovorita za daljši rok. Če prodajalec tega roka ne upošteva, se šteje za bistveno kršitev pogodbe, kupec pa ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe. Za trenutek uveljavljanja zahtevka se šteje trenutek, ko kupčev izraz volje (uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe) prispe k prodajalcu.

16. Prodajalec pisno obvesti kupca o izidu zahtevka.

17. Pravice, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe ne pripadajo kupcu, če je kupec pred prevzemom stvari vedel, da ima stvar napako, ali če je kupec sam povzročil napako.

18. V primeru upravičene reklamacije ima kupec pravico do povračila razumnih stroškov, nastalih v zvezi z uveljavitvijo reklamacije. Kupec lahko pri prodajalcu to pravico uveljavi v enem mesecu po izteku garancijskega roka, sicer mu je sodišče ne more priznati.

19. Kupec lahko izbere, na kakšen način bo reklamiral blago.

20. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz pomanjkljive izpolnitve, ureja Zakon o varstvu potrošnikov oz. Obligacijski zakonik.

21. Druge pravice in obveznosti strank, povezane z odgovornostjo prodajalca za napake, ureja prodajalčev pravilnik o reklamacijah.
 

IX. Dostava

1. Pogodbenici si lahko vso pisno korespondenco pošiljata po elektronski pošti.  

2. Kupec mora prodajalcu pošiljati korespondenco na elektronski naslov, ki je naveden v teh pogojih. Prodajalec kupcu dostavi korespondenco na e-poštni naslov, naveden v kupčevem uporabniškem računu ali naročilu.
 

X. Osebni podatki

1. Vsi podatki, ki jih kupec posreduje pri poslovanju s prodajalcem, so zaupni in bodo kot taki tudi obravnavani. Če kupec prodajalcu ne da pisnega dovoljenja, prodajalec kupčevih podatkov ne bo uporabil na noben drug način kot za namen izpolnjevanja pogodbe, razen za elektronski naslov, na katerega se lahko pošiljajo komercialna sporočila, saj to dovoljuje zakon, razen če to izrecno zavrne. Ta sporočila se lahko nanašajo le na podobno ali sorodno blago in jih lahko kadar koli odklonite na preprost način (tako da pošljete pismo, e-pošto ali kliknete na povezavo v komercialnem sporočilu). E-poštni naslov se v ta namen hrani 3 leta po sklenitvi zadnje pogodbe med strankama.

2. Podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov so na voljo v Pravilniku o zasebnosti TUKAJ.
 

XI. Izvensodno reševanje sporov

1. Za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, je pristojna Nacionalna kontaktna točka za spletno reševanje potrošniških sporov (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), dostopna na telefonu 01 400 35 13 ali na e-naslovu nkt.mgrt@gov.si, spletno mesto: https://www.gov.si/teme/resevanje-potrosniskih-sporov/.

2. Evropski potrošniški center Slovenija (Ministrstvo za gospodrski razvoj in tehnologijo) na naslovu Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, telefon 01 400 3729, internetni naslov: www.epc.si je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

3. Prodajalec je pooblaščen za prodajo blaga na podlagi trgovinskega dovoljenja. Trgovinski inšpekcijski pregled izvaja v okviru svoje pristojnosti Tržni inšpektorat RS. Nadzor nad področjem varstva osebnih podatkov izvaja Urad informacijskega pooblaščenca. Tržni inšpektorat RS v omejenem obsegu izvaja, med drugim, nadzor nad spoštovanjem Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2). 
 

XII. Končne določbe

1. Če ima razmerje, vzpostavljeno z nakupno pogodbo, mednarodni element, se stranki strinjata, da to razmerje ureja pravo Češke republike. To ne posega v pravice potrošnika v skladu s splošno zavezujočo zakonodajo. 

2. Prodajalca v zvezi s kupcem ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v skladu z ZVPot.

3. Vse pravice do prodajalčevega spletnega mesta, zlasti avtorske pravice do vsebine, vključno s postavitvijo strani, fotografijami, filmi, grafikami, blagovnimi znamkami, logotipi ter drugo vsebino in elementi, pripadajo prodajalcu. Brez soglasja prodajalca je prepovedano kopirati, spreminjati ali kako drugače uporabljati spletno stran ali kateri koli njen del.

4. Kupec pri uporabi spletne trgovine ne sme uporabljati nobenih postopkov, ki bi lahko negativno vplivali na njeno delovanje, in ne sme izvajati nobenih dejavnosti, ki bi njemu ali tretjim osebam omogočile poseganje v programsko opremo ali druge sestavne dele spletne trgovine ali njihovo nepooblaščeno uporabo ter uporabo spletne trgovine ali njenih delov ali programske opreme na način, ki bi bil v nasprotju z njenim namenom ali namero. 

5. V takih primerih gre lahko za spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, ki jo ureja 112. člen Obligacijskega zakonika.

6. Prodajalec arhivira kupoprodajno pogodbo, vključno s splošnimi pogoji, v elektronski obliki in ni dostopna.

7. Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo teh pogojev. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice pogojev.Ti pogoji začnejo veljati na dan 17. 4. 2024
Lucie je srce Agatinega sveta. Je odgovorna za vsakodnevno delovanje podjetja kot celote ter njegov nadaljnji razvoj. Svojo energijo črpa iz športa in preživljanja časa z družino. In prav te radostne trenutke želi tudi staršem in otrokom, ki se bodo zabavali z igro ali ustvarjalnim kompletom iz Agatinega sveta.